10 website cá cược xổ số trực tuyến tốt nhất

  • gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TINI. Giới thiệu chung1. Ban lãnh đạoTrưởng phòng: Trần Khúc Dương - Số ĐT: 3.787.882Phó Trưởng phòng: Nguyễn Khắc Thành2. Địa ...
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH1. Giới thiệu chunga) Ban lãnh đạoTrưởng phòng: Hoàng Văn Huân - Số ĐT: 02313.786.244Phó Trưởng phòng: Mai Thị Hoài Nam  - ...
THANH TRA HUYỆN

THANH TRA HUYỆN

THANH TRA HUYỆN I. Giới thiệu chung1. Ban lãnh đạoChánh Thanh tra huyện: Trần Văn Chuyên - Số ĐT: Phó chánh Thanh tra huyện: Nguyễn Văn Hoàng - Số ...
PHÒNG NỘI VỤ

PHÒNG NỘI VỤ

PHÒNG NỘI VỤI. Giới thiệu chung1. Ban lãnh đạoPhó phòng phụ trách: Trần Văn Tăng  - Số ĐT: 3786.235Phó Trưởng phòng: Đặng Thái Nam - Số ...
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Giới thiệu chung- Trưởng phòng: Đỗ Đình Định- SĐT: 0213 3787 801- Phó Trưởng phòng: Vi Phương Huy Địa chỉ: Tổ 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân ...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOI. Giới thiệu chung1. Ban lãnh đạoTrưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh  - Số ĐT: Phó Trưởng phòng: Hà Trọng Tuấn  - Số ĐT: Phó ...
Bản đồ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bình chọn
Thống kê truy cập
Hôm nay : 297
Hôm qua : 564