10 website cá cược xổ số trực tuyến tốt nhất

  • gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng, quản lý, vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 08/12/2023, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý, vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo, viên chức phục trách công tác cán bộ Trung tâm Y tế huyện; Công chức theo dõi các lĩnh vực của Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện.  


Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điển cầu cá cược xổ số trực tuyến

Theo báo cáo, việc xây dựng danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực của VTVL cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay, Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp thực hiện xây dựng danh mục, bản mô tả VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về VTVL và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về VTVL và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tạo cơ sở pháp lý cho các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn VTVL công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, 20/20 bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn về VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 15/15 bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Về xây dựng danh mục vị trí VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính có 840 VTVL, gồm 122 VTVL lãnh đạo, quản lý; 656 VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 40 VTVL công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 VTVL hỗ trợ, phục vụ. Cơ quan thuộc Chính phủ có 31 VTVL lãnh đạo, quản lý, VTVL nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ, áp dụng các VTVL theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Đơn vị sự nghiệp công lập có tổng số 559 vị trí việc làm, gồm 110 VTVL lãnh đạo, quản lý; 392 VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 30 VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; 27 VTVL hỗ trợ, phục vụ. Đối với VTVL cán bộ, công chức cấp xã gồm 17 vị trí, trong đó, cán bộ chuyên trách có 11 vị trí, công chức cấp xã có 6 vị trí.
Tại hội nghị, các địa phương kiến nghị đề xuất với Chính phủ: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về xây dựng và quản lý VTVL trong hệ thống chính trị theo quy định Đảng, Quốc hội và của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; gắn việc phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước; đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo VTVL gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo VTVL phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt các chủ trương, yêu cầu của việc xây dựng, quản lý VTVL theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, hướng dẫn VTVL theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Điều chỉnh kịp thời VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án VTVL và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng đề án VTVL trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực./.


Tác giả: Xuân Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thống kê truy cập
Hôm nay : 380
Hôm qua : 557