10 website cá cược xổ số trực tuyến tốt nhất

  • gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

cá cược xổ số trực tuyến : Xây dựng xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển  du lịch giai đoạn 2020 - 2025

 Vừa qua, UBND cá cược xổ số trực tuyến đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến lần 1 vào dự thảo: Đề án xây dựng một số xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch cá cược xổ số trực tuyến giai đoạn 2020- 2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Văn- Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Huy- Phó Chủ tịch UBND huyện, đại biểu lãnh đạo các cơ quan ban, nghành, đoàn thể huyện, các xã thị trấn trên địa bàn.Ảnh: Quang cảnh Hội nghị
   

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch sẽ huy động được nguồn lực của nhà nước, của doanh nghiệp và Nhân dân, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân nông thôn, phát huy được bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư; quảng bá hình ảnh cá cược xổ số trực tuyến đến với các địa phương trong tỉnh và cả nước. Vì vậy trong thời gian qua cá cược xổ số trực tuyến đã tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch tại xã Phúc Khoa và Nậm Cần. Xây dựng bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch tại 9 bản của 9 xã bao gồm: Bản Phúc Khoa xã Phúc Khoa, bản Phiêng Áng xã Nậm Cần, bản Phiêng Phát xã Trung Đồng, bản Nà Hoi xã Thân Thuộc, Bản Nà Ún xã Pắc Ta, bản Mít Nọi xã Hố Mít, bản Nậm Khăn xã Tà Mít, bản Ngam Ca xã Nậm Sỏ và bản Hô Tra xã Mường Khoa. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia đóng góp các ý kiến vào đề án xây dựng một số xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch cá cược xổ số trực tuyến giai đoạn 2020- 2025. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế đó là: Nhận thức về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch tại một số nơi còn hạn chế, người dân chưa chưa có kiến thức và chưa biết cách làm du lịch. Phát triển sản xuất, chỉnh trang nhà ở dân cư, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng bản làng văn hóa còn chưa thật sự sáng - xanh, sạch - đẹp. Xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch thiếu sự gắn kết bổ trợ cho nhau; giá trị thu nhập tạo ra từ khách tham quan du lịch còn rất thấp.
    

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Văn- Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kế quả các xã đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các xã, bản trong đề án tiếp tục đẩy mạnh thực các tiêu chí nâng cao một cách đồng bộ, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế nông thôn gắn với khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp các dân tộc, tạo sinh kế, việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, phát triển nông thôn bền vững./.


Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng
Nguồn:ftsie.com Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 304