10 website cá cược xổ số trực tuyến tốt nhất

  • gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
Thứ tư, 10/01/2024 - 00:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tân Uyên: Hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 


    Trong các ngày, từ ngày 25 - 26/9, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức diễn tập KVPT cá cược xổ số trực tuyến năm 2023. Dự, chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, các đồng chí đạo diễn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập cá cược xổ số trực tuyến ; đồng chí Phan  Văn Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT cá cược xổ số trực tuyến ; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và thị trấn Tân Uyên.


Ảnh: Đồng chí Tống Thanh Hải phát biểu Khai mạc diễn tập
   

 Phát biểu Khai mạc cuộc diễn tập, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh: Để cuộc diễn tập đúng ý định, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu các thành phần, các lực lượng tham gia diễn tập cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các nghị quyết, nghị định của Trung ương và các văn bản, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành. Tổ chức diễn tập theo đúng phương châm “Toàn diện, thiết thực, chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối”; thực hiện đầy đủ các nội dung, bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong. Diễn tập về cơ chế phải bảo đảm đúng nguyên tắc, nắm chắc, vận dụng linh hoạt quan điểm, đường lối chiến lược quốc phòng - an ninh chính trị của Đảng trong tình hình mới; lý luận tác chiến KVPT gắn với đặc điểm, điều kiện thực tiễn. Chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn trong sử dụng súng, đạn; mang đeo vũ khí và các trang bị trong chiến đấu đúng quy định. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện, vật chất.

 

Ảnh:  Đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập cá cược xổ số trực tuyến phát biểu nhận nhiệm vụ

 

 Đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập cá cược xổ số trực tuyến phát biểu nhận nhiệm vụ: “Rất vinh dự cho cá cược xổ số trực tuyến được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ khu vực diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của huyện, nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng vận hàng cơ chế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về Khu vực phòng thủ. Đồng thời kiểm tra, đánh giá trình độ, kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện trong những năm qua. Đồng chí xin hứa cá cược xổ số trực tuyến quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Tân uyên năm 2023.
   

 Ảnh: Hội nghị BTV Huyện ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng
    

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Cuộc diễn tập KVPT cá cược xổ số trực tuyến năm 2023 gồm 2 phần (vận hành cơ chế và thực binh) và 3 giai đoạn huấn luyện, đó là: Chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, để cuộc diễn tập thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, cá cược xổ số trực tuyến đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, triển khai đồng bộ, khẩn trương, đúng các quy trình. Ban Tổ chức diễn tập huyện bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xây dựng ý định diễn tập, các vấn đề huấn luyện, đầu bài cơ bản và các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương; tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện tập trung cao cho công tác chuẩn bị diễn tập; chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, thao trường, sở chỉ huy và các điều kiện phục vụ diễn tập. Đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo nên sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập.
    

Ảnh: Diễn tập Phần thực binh
    

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phần vận hành cơ chế đã sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và chuyên sang thời chiến, đảm bảo nội dung, thời gian, đảm bảo khá thuần thục, sát với thực tế, chương trình theo đúng kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo. Qua từng nội dung đã thể hiện quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, công tác quán triệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể huyện về cơ chế lãnh đạo, điều hành. Qua diễn tập thể hiện tốt hiểu và vận dụng đúng đắn, có sự phối hợp ăn ý. Thể hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; cơ quan Quân sự, Công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu đúng chức năng, nhiệm vụ. Các nội dung có sự gắn kết, thống nhất. Nội dung các ý kiến thảo luận tập trung đúng chủ đề, đúng định hướng, có sự sáng tạo sát thực tế và bảo đảm thời gian từng vấn đề huấn luyện. Nội dung xử trí các tình huống của Ban Chỉ đạo, đạo diễn trong diễn tập rõ ràng, mạch lạc, nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn nên bảo đảm được hiệu quả, có chất lượng cao. Công tác chỉ đạo, chỉ huy kiên quyết, linh hoạt, sát với tình hình thực tế tham gia diễn tập nắm chắc nhiệm vụ, hành động thể hiện tốt, các vai diễn thuần thục và xử lý tốt các tình huống xảy ra. Trong thực binh bắn chiến đấu kết cấu thao trường bắn phù hợp thực tế, thể hiện chiến thuật hai bên; bố trí mục tiêu, tạo giả tình huống sát với địa bàn tác chiến. Tổ chức tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ VKTB, đạn dược, công tác bảo đảm an toàn trong tổ chức thực binh bắn chiến đấu chặt chẽ, đúng quy định. 
 

Ảnh: Phần thự binh xử trí A2
   

 Phần thực binh xử trí tình huống A2 được xây dựng bài bản, khoa học, bảo đảm logic, liền mạch, sát với thực tiễn các tình huống, hoàn thành tốt nội dung, chương trình. Phần thực binh Đại đội bộ binh 1 của huyện tiến công địch phòng ngự lâm thời trên địa hình rừng núi, các lực lượng đã chủ động khắc phục mọi khó khăn về địa hình, điều kiện thời tiết, điều hành các giai đoạn bắn một cách chặt chẽ, sát thực tế chiến đấu, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu được giao và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
    Qua diễn tập kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến của các cấp, ngành phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương để sẵn sàng ứng phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Với sự quyết tâm, cố gắng đó, cuộc diễn tập KVPT cá cược xổ số trực tuyến được Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Lai Châu đánh giá đạt xuất sắc (9,25 điểm).
    Sau 2 ngày diễn tập, các thành phần tham gia chỉ đạo, đạo diễn và diễn tập đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị diễn tập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai nghiêm túc toàn diện các nội dung diễn tập. Trong tổ chức thực hành diễn tập, các vai diễn linh hoạt, thể hiện được cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng; chỉ đạo, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng các tiềm lực trong KVPT kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện lên một bước mới, bảo đảm cơ bản, toàn diện và vững chắc hơn.  Kết thúc diễn tập cần tổ chức thu hồi, quản lý tài liệu diễn tập theo đúng quy định bảo đảm bí mật, an toàn.
   

 

Ảnh: Lãnh đạo UBND tỉnh, cá cược xổ số trực tuyến trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT cá cược xổ số trực tuyến năm 2023
    

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 31 tập thể, 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT cá cược xổ số trực tuyến năm 2023.
    


Tác giả: Nguyễn Thường - Lê Nghĩa - Xuân Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 567