10 website cá cược xổ số trực tuyến tốt nhất

  • gggg_67af9c1ebb
  • 7_fc19a8f14e
  • TANUYEN2_94f320dc9a
  • TAU2_0e1f9c8391
  • 5_a2ca8e4da3
  • 4_1572ca87ff
Thứ tư, 10/01/2024 - 19:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Uyên

Ngày (25/4), Đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Uyên về nội dung kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện. Đoàn công tác gồm các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh. Về phía cá cược xổ số trực tuyến có đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Phan Văn Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, phòng, ban huyện. 


    
Ảnh: Đồng chí Bùi Huy Phương thông qua báo cáo tại buổi làm việc
    

Đồng chí Bùi Huy Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cá cược xổ số trực tuyến lần thứ XVIII,  nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, báo cáo nêu rõ: Sau Đại hội, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện ban hành Chương trình hành động, 03 Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết; kịp thời xây dựng và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Chỉ thị, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo HĐND huyện ban hành Nghị quyết, UBND huyện thực hiện; các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành 45 văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động, Đề án, Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy; 47/47 chi bộ, đảng bộ cơ sở; 6/6 cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu và 39 chỉ tiêu thành phần. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của hệ thống chính trị, huyện đã đạt 22/39 chỉ tiêu thành phần đến năm 2025, trong đó: 13 chỉ tiêu vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao (tổng sản lượng lương thực vượt 13,1%, số lao động được giải quyết việc làm vượt 9,1%, trồng mới cây mắc ca, vượt 3%, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc vượt 2,19%); 9 chỉ tiêu đạt; 15 chỉ tiêu chưa đạt, trong đó 12 chỉ tiêu đã đạt trên 50%, 3 chỉ tiêu đạt dưới 50% (chỉ tiêu trồng cây ăn quả; 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 9 bản đạt nông thôn mới nâng cao).
    Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đã xây dựng, ban hành 04 kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện. Sau hơn 2 năm triển khai, các chỉ tiêu đến năm 2025 đạt kết quả tích cực. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Huyện ủy ban hành 02 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm cá cược xổ số trực tuyến giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình xây dựng xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch cá cược xổ số trực tuyến giai đoạn 2020 - 2025 và 01 Nghị quyết chuyên đề lĩnh vực giáo dục để cụ thể hóa triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm. Huyện đã và đang chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. 
    Huyện cũng xác định 07 nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng thời kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm bố trí bổ sung nguồn nhân lực, nguồn kinh phí đầu tư đường giao thông, điện lưới quốc gia cho một số bản thuộc xã trên địa bàn huyện và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường tránh thị trấn Tân Uyên…
 

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc
    

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành tỉnh khẳng định, cá cược xổ số trực tuyến bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ tại địa phương, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các đại biểu cũng cho rằng, nhiệm vụ mà cá cược xổ số trực tuyến cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ là hết sức nặng nề và khối lượng lớn đối với những chỉ tiêu đạt thấp. Do đó đề xuất các giải pháp tham mưu cho huyện tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đối với những chỉ tiêu đạt thấp, chưa đạt 50% đến thời điểm hiện tại. Đồng thời kiến nghị với UBND tỉnh và các ngành liên quan quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ về nguồn lực, cơ chế, chính sách để cá cược xổ số trực tuyến có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra của Nghị quyết Đại hội các cấp. 
 

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Lương phát biểu kết luận buổi làm việc
   

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Lương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong tham gia ý kiến thảo luận. Đồng thời yêu cầu huyện cần rà soát kỹ các chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số; về quy hoạch thị trấn Tân Uyên cần bám sát quy hoạch của tỉnh, quy hoạch vùng để đồng bộ với vấn đề đất đai; quy hoạch các xã phải khẩn trương và phù hợp với quy hoạch chung. Về vấn đề kinh phí, huyện cần chủ động đề xuất với tỉnh để nắm bắt, cân đối. Vấn đề thu hút đầu tư trồng rừng, phát triển nông nghiệp, cá cược xổ số trực tuyến cần chủ động các chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, tỉnh, các cơ quan chuyên môn sẽ đồng hành cùng với huyện tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục cần thiết để huyện thực hiện tốt Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Về nguồn lực đầu tư, huyện cần chia sẻ trong điều kiện tỉnh còn khó khăn. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Kết luận của tỉnh, huyện để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh phát triển sản xuất; tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với những chỉ tiêu khó đạt. Quan tâm nhiều hơn đến đời sống đồng bào tái định cư thủy điện. 
 

Ảnh: Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình trồng cây gỗ lớn trên địa bàn xã Nậm Cần
    

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh, huyện đã đi thăm một số mô hình trồng cây gỗ lớn, mô hình trồng Mắc Ca trên địa bàn xã Nậm Cần và mô hình trồng trồng Dứa, Xoài của Công ty Cổ phần Trà Than Uyên.
 

Ảnh: Mộ số hình ảnh của buổi thăm và làm việc


Tác giả: Nguyễn Thường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Bình chọn
Thống kê truy cập
Hôm nay : 387
Hôm qua : 567